JULFEST

 

 

Dags för årets JULFEST

Lördagen 15 december kl 18.00 Klubbstugan
Serveras det jultallrik för en kostnad av 200 kr per medlem
På grund av begränsad plats endast medlem + 1 pers.
Önskas snaps ta med det.

Medtag en julklapp för ca 50 kr så hoppas vi att tomten kommer.

Anmälning och betalning senast den 10 December till Stefan Malmsten Teckningslista finns i klubbstugan.

OBS: Betalning skall göras samtidigt som anmälan.

Max antal 35 personer.

Välkomna

Klubbkommitén