Mastskjulet 1 juni 2024

Styrelsen tackar alla som kom och hjälpte till att skapa ordning och reda i mastskjulet.

De Mastar som inte var utburna ligger nu utanför mastskjulet på avsedd plats för mastar.

Har du mast i mastskjulet hos Råå båtklubb?

Tänk på att alla master ska vara ute ur mastskjulet senast den 31 maj 2024.

Styrelsen Råå båtklubb