Program

Näktergalarne, så kallas den sångkör som övat i klubblokalen sedan 1972. Det
har blivit torsdagskvällar mellan klockan 18.00 och 20.00 (med ett avbrott för
kaffe) under vår och höst man träffats och med hjälp av dragspel och gitarr
har musiken ljudit ut över Åkroken. Kören leddes under lång tid av Benny
Johnsson då man också vid två tillfällen framförde visor i Radio Malmöhus
med Nils Danielsson och Lars Olsson som reportrar. Här övas på visor av
bland annat Evert Taube, Ruben Nilsson, Gustaf Fröding och Lasse Dahlqvist.
Det händer också att kören får besök av andra musiker som hört talas om den
trevliga atmosfär som råder under övningstillfällena och då brukar det bli så
kallade ”jam-sessions” som kan pågå ända fram till småtimmarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *