Styrelsen

 • Ordförande: Staffan Kroll 0703 951 982
 • Vice ordförande: Vakant
 • Kassör: Staffan Persson
 • Sekreterare: Tomas Olsson
 • Ledamot: Anders Jönsson
 • Ledamot: Bodil Grahn
 • Suppleant: Christina Gustafsson
 • Suppleant: Vakant
 • Valberedning: Tomas Olsson (sammankallande)
 • Valberedning: Cedric D`Souza
 • Valberedning: Leif Lindh
 • Revisor: Håkan Persson
 • Revisor: Ulf Grahn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *