Råå Båtklubbs historik

Vid den årliga vårrustningen 1955 träffades några av Råås båtintresserade och diskuterade möjligheten att starta en båtklubb för att på så sätt underlätta för båtcertifikathanteringen, som då var och en måste registrera hos Kungliga kommerskollegium i Stockholm.

Om man ingick i en lokal klubb kunde denna ha tillstånd att stå för registreringen. Dessutom behövdes en lokal att krypa in i under den kalla årsstiden.

Det dröjde inte länge förrän man hade 52 påskrifter på den preliminära medlemslistan vilket gjorde att man gick vidare för registrering. Denna tog sex månader och glädjen var stor när registreringsbeviset kom och klubben var startad med framtagen vimpel och allt.

Några stadgar fanns dock inte ännu, men man fick hjälp av Borstahusens Segelsällskap att ta fram dem.

Någon klubblokal fanns inte heller. Alla möten hölls i Råå Gymnastikförening eller i Nya konditoriets lokaler. För att klara av att förverkliga alla idéer om kvällsaktiviteter under vinterhalvåret behövdes en lokal och 1961 stod klubbhuset klart på kajen framför ”Snobbabryggan”.

Byggnationen skedde med stora medlemsinsatser och kostade inte mer än 5 500 kr. 1969 togs detta klubbhus över av nybildade RHSS.

Klubben var åter huslös och detta tillstånd varade till 1972 då en av klubbens medlemmar påpassligt upptäckte att på norra väster stod kiosk och styrhytt från gamla Betula till ingen nytta. Vid kontakt med LB upplystes man om att nuvarande ägare var Indafa. Kontakt togs med dessa och vid ett första möte upplystes man om att priserna var 10 000 kr respektive 14 000 kr. Styrhytten var nämligen tänkt att användas som korvkiosk.

Ytterligare en kontakt togs med kapten Hall på LB som tyckte att idén att göra klubbhus av styrhytt och kiosk var bra och på stående fot skänkte 5 000 kr. Stärkta av detta samlades ytterligare 1 500 kr in av medlemmarna och ett lån på 3 500 kr togs.

Med dessa pengar på fickan togs kontakt med Indafa. Styrhytten och kiosken inspekterades och det visade sig att de varit utsatta för omfattande skadegörelse. Detta påverkade givetsvis priset och när förhandlingarna var klara låg priset på 1 000 kr, och då ingick masten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *